top of page
polski
English
polski
SYSTEM TELEDETEKCYJNY PASYWNY
English
PASSIVE REMOTE SENSING SYSTEM
zestaw urządzeń i oprogramowania służący do rejestracji promieniowania słonecznego odbitego od badanych obiektów lub emitowanego przez te obiekty.

bottom of page