polski
English
polski
SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH
English
DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)
oprogramowanie służące do definiowania, tworzenia, administrowania i użytkowania baz danych (patrz: baza danych).