top of page
polski
English
polski
SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACYJNĄ BAZĄ DANYCH
English
RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (RDBMS)
system zarządzania bazą danych (patrz: system zarządzania bazą danych) dla relacyjnych baz danych (patrz: relacyjna baza danych).

bottom of page