łączenie różnorodnych części systemu w jedną sprawnie funkcjonującą całość.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com