polski
English
polski
SYSTEMU PROJEKTOWANIE
English
SYSTEM DESIGN
jako faza opracowania systemu informatycznego, proces określania architektury sprzętu i oprogramowania, części systemu i jego modułów, baz danych, interfejsów i standardów zgodnie z przyjętymi wymaganiami.