polski
English
polski
TACHIMETRIA
English
TACHYMETRY
metoda pomiarów terenowych z zastosowaniem tachimetrów, obecnie elektronicznych (patrz: tachimetr elektroniczny).