polski
English
polski
TELEINFORMATYKA
English
TELEMATICS
nauka i technika stanowiąca połączenie informatyki i telekomunikacji.

W języku angielskim często stosowanym synonimem jest information and communications technology (ICT).