według ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, określona tematyka danych przestrzennych oraz przyporządkowane jej zbiory danych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com