polski
English
polski
TEORIA INFORMACJI
English
INFORMATION THEORY
dziedzina wiedzy zajmująca się miarą informacji (patrz: miara informacji) oraz jej właściwościami.