polski
English
polski
TERMOWIZJA
English
THERMOVISION
obrazowanie w zakresie podczerwieni termalnej za pomocą odpowiednich detektorów.