top of page
polski
English
polski
TEST PORÓWNAWCZY
English
BENCHMARK TEST
test, któremu poddawane są oferowane systemy komputerowe celem wyboru oferty najlepiej odpowiadającej przyjętym z góry wymaganiom.

bottom of page