testowanie produktu celem określenia zakresu jego zgodności z przyjętymi wymaganiami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com