polski
English
polski
TRIANGULACJA
English
TRIANGULATION
metodyka tworzenia poziomych sieci geodezyjnych (patrz: sieć geodezyjna), w której wzajemne położenie punktów określane jest na podstawie pomiaru kątów w trójkątach.