w języku UML – metodyka opracowywania modeli pojęciowych (patrz: model pojęciowy) dotyczących systemów informatycznych, w której przypadki użycia opisujące współdziałanie systemu z człowiekiem są zagadnieniem pierwszoplanowym.

Patrz także: przypadek użycia (patrz: przypadek użycia) (jako klasa), egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia) i diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com