polski
English
polski
URZĄDZENIE OBRAZUJĄCE
English
DISPLAY DEVICE
urządzenie wyjściowe służące do wizualnej prezentacji danych, najczęściej stanowiące monitor z ekranem.