polski
English
polski
UZGADNIANIE STYKÓW
English
EDGE MATCHING,
proces doprowadzania do zgodności danych przestrzennych wzdłuż pewnej linii podziału wynikającej zazwyczaj z przyczyn technologicznych, np. proces uzgadniania danych wzdłuż wspólnej krawędzi dwóch oddzielnie digitalizowanych arkuszy mapy.