polski
English
polski
WAP
English
WIRELESS APPLICATION PROTOCOL
standard przekazywania komunikatów intemetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych, pagerów oraz innych terminali cyfrowych.