© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.