jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com