jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, warunki fizyczne mórz i oceanów (charakter dna, prądy, pływy, zasolenie, stany wody, stany morza, wysokość fal itd.).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com