polski
English
polski
WDROŻENIE
English
IMPLEMENTATION (2)
według norm ISO 19100, realizacja specyfikacji.