polski
English
polski
WIELOŚCIAN
English
POLYHEDRON
bryła powstała przez rozcięcie przestrzeni euklidesowej powierzchnią utworzoną przez skończoną liczbę wielokątów.

Wielokąty te nazywa się ścianami, a ich boki krawędziami.