polski
English
polski
WIELOŚCIAN WYPUKŁY
English
CONVEX POLYHEDRON
wielościan, który leży w całości po jednej stronie płaszczyzny wyznaczonej przez każdą ze ścian.