polski
English
polski
WIELOJĘZYCZNY
English
MULTILINGUAL
w odniesieniu do INSPIRE, wyrażony w wielu językach lub stosujący wiele języków.