polski
English
polski
WIELOKĄT
English
POLYGON
obszar płaszczyzny ograniczony łamaną zwyczajną zamkniętą łącznie z tą łamaną.