polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNA
English
COORDINATE
jedna z n liczb określających położenie punktu w przestrzeni n-wymiarowej.