polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNA PÓŁNOCNA
English
NORTHING
w odwzorowaniu kartograficznym, współrzędna wzdłuż osi skierowanej na północ.