polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNA WSCHODNIA
English
EASTING
w odwzorowaniu kartograficznym, współrzędna wzdłuż osi skierowanej na wschód.