polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE BEZWZGLĘDNE
English
ABSOLUTE COORDINATES
współrzędne odniesione do początku układu współrzędnych.