polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE WZGLĘDNE
English
RELATIVE COORDINATES
współrzędne odniesione do przesuniętego początku układu współrzędnych.