w specyfikacjach danych INSPIRE, typy (patrz: typ), które występują w więcej niż jednym temacie danych przestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com