polski
English
polski
WYDOBYWANIE DANYCH
English
DATA MINING
wyszukiwanie danych w hurtowni danych (patrz: hurtownia danych) z uwzględnieniem specjalnych technik klasyfikacji danych oraz poszukiwania powiązań między nimi.