polski
English
polski
WYMAGANIE
English
REQUIREMENT
w opracowaniu systemów, przyjęty na wstępie istotny warunek, który powinien być przez system spełniony.