polski
English
polski
WYPEŁNIANIE WIELOKĄTA
English
POLYGON FILL
pokrycie obszaru wielokąta wzorem graficznym wyróżniającym ten wielokąt od otoczenia.