polski
English
polski
WYZNACZANIE TRASY
English
ROUTING
według norm ISO 19100, znajdowanie optymalnych tras między pozycjami w sieci przy założonej funkcji celu.