polski
English
polski
ZASÓB (INSPIRE)
English
RESOURCE
w INSPIRE, zasób informacji odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.