polski
English
polski
ZASOBY MINERALNE
English
MINERAL RESOURCES
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zasoby mineralne, w tym rudy metali, surowce skalne i chemiczne, łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.