fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, z których każde pokrywa zadany obszar terenu z podwyższoną dokładnością dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki nawigacyjnej, zwłaszcza GPS.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com