właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakość (patrz: jakość), wyraża stopień zgodności z logicznymi regułami struktury danych, atrybutami i relacjami.
Rozpatrywana jest zgodność ze schematem pojęciowym, dziedzinami wartości i formatem zapisu oraz zgodność pod względem topologicznym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com