zmienna losowa (patrz: zmienna losowa), której wartość oczekiwana wynosi 0.

Centralizacja danej zmiennej losowej polega na zastąpieniu jej zmienną stanowiącą różnicę: zmienna losowa minus jej wartość oczekiwana.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com