polski
English
polski
ZWIĄZEK (2)
English
ASSOCIATION
synonim powiązania (patrz: powiązanie) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.