top of page
polski
English
polski
AFINICZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
English
AFFINE COORDINATE SYSTEM
według norm ISO 19100, układ współrzędnych w przestrzeni euklidesowej z prostymi osiami, które nie muszą być wzajemnie prostopadłe.

bottom of page