top of page
polski
English
polski
ANALIZA DANYCH
English
DATA ANALYSIS
systematyczny opis i analiza danych oraz ich przepływu w systemie istniejącym lub projektowanym.

bottom of page