top of page
polski
English
polski
ANALIZA SYSTEMOWA
English
SYSTEMS ANALYSIS
analiza systemu informacyjnego istniejącego lub projektowanego mająca na celu określenie wymagań dotyczących danych i informacji oraz procesów ich przetwarzania, przy uwzględnieniu relacji między nimi oraz powiązań z innymi systemami.

bottom of page