top of page
polski
English
polski
BAZA ZDJĘĆ
English
BASE (photogrammetric)
odcinek łączący środki rzutów dwóch zdjęć fotogrametrycznych tworzących stereogram (patrz: stereogram).

bottom of page