top of page
polski
English
polski
DANE GEOREFERENCYJNE
English
GEOREFERENCE DATA
referencyjne dane przestrzenne (dokładniej geoprzestrzenne), tj. dane określające w przestrzeni ziemskiej obiekty, do których odnoszą się dane aplikacyjne (patrz: dane aplikacyjne) (zwane też tematycznymi (patrz: dane tematyczne)).

bottom of page