top of page
polski
English
polski
DOSTĘPNOŚĆ
English
AVAILABILITY
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, prawdopodobieństwo, że usługa jest dostępna.

bottom of page