top of page
polski
English
polski
DZIAŁKI EWIDENCYJNE
English
CADASTRAL PARCELS
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone z otoczenia za pomocą linii granicznych.

bottom of page