top of page
polski
English
polski
ELEMENT METADANYCH
English
METADATA ELEMENT
wyodrębniona jednostka metadanych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 1205 / 2008. Dla zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych stosuje się następujące elementy metadanych:
1) Tytuł zasobu
2) Streszczenie
3) Typ zasobu
4) Lokalizator zasobu
5) Unikatowy identyfikator zasobu
6) Język zasobu
7) Kategoria tematyczna
8) Słowo kluczowe
9) Geograficzny prostokąt ograniczający
10) Odniesienie czasowe
11) Pochodzenie
12) Rozdzielczość przestrzenna
13) Zgodność
14) Warunki dotyczące dostępu i użytkowania
15) Ograniczenia w publicznym dostępie
16) Organizacja odpowiedzialna
17) Punkt kontaktowy metadanych
18) Data metadanych
19 Język metadanych

Dla usług danych przestrzennych stosuje się następujące elementy metadanych:
1) Tytuł zasobu
2) Streszczenie
3) Typ zasobu
4) Lokalizator zasobu
5) Sprzężony zasób
6) Typ usług danych przestrzennych
7) Słowo kluczowe
8) Geograficzny prostokąt ograniczający
9) Odniesienie czasowe
10) Rozdzielczość przestrzenna
11) Zgodność
12) Warunki dotyczące dostępu i użytkowania
13) Ograniczenia w publicznym dostępie
14) Organizacja odpowiedzialna
15) Punkt kontaktowy metadanych
16) Data metadanych
17) Język metadanych

bottom of page