top of page
polski
English
polski
GLOBALNY MONITORING DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
English
GLOBAL MONITORING FOR ENVIRONMENT AND SECURITY (GMES)
program Komisji Europejskiej prowadzony przy współpracy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), który ukierunkowany jest na ciągłe monitorowanie środowiska oraz dostarczanie danych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa w skali europejskiej i globalnej.

Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy GMES i inicjatywą INSPIRE (patrz: INSPIRE).Od roku 2012 program ten nosi nazwę Copernicus.

bottom of page