top of page
polski
English
polski
GLONASS
English
GLONASS
system określania pozycji stanowiący rosyjski odpowiednik GPS (patrz: GPS).

bottom of page